Magna Steyr Slovenia

32.000 m2 v 42 dneh
Velikoploskovni AB tlaki
Naročnik: Pomgrad d.d.